Homepage PDF Print Email

“Tablet media kennen een sterke groei met een wereldwijde verkoop aan eindgebruikers van 54,8 miljoen stuks in 2011, een stijging van 181% vergeleken met 2010, en een stijging tot 208 miljoen stuks in 2014” (Gartner)
Dezelfde analist schat het totale aantal smartphones wereldwijd op 875 miljoen in 2014 tegenover “slechts” 267 miljoen in 2010. Het aantal downloads zal naar alle verwachting verdubbelen in 2011, tot 18,1 miljard tegenover 9,5 miljard in 2010, volgens IHS Screen Digest. In 2014 zou dit stijgen tot 33 miljard.
Dit is een goede start om technologieminnende jongeren te bereiken, waar ze ook zijn3. Maar we maken hier nog te weinig gebruik van omwille van gebrek aan informatie en ervaring. Het projectconsortium is ervan overtuigd dat er synergieën kunnen ontstaan door traditionele communicatiekanalen te mengen met deze nieuwe en zo de rechten die je heb als Europees burger te promoten bij Europese jongeren.
UPDATE wil een stripalbum ontwikkelen, waarin aan jongeren op een interessante en verstaanbare manier uitgelegd wordt wat hun basisrechten zijn in Europa en hoe ze beroep kunnen aantekenen bij de Europese Ombudsman. Nadien wordt dit aangepast naar de wereld van mobiele toepassingen via het Appstore platform als piloot, aangezien zij een marktaandeel hebben van 75%. Het stripalbum zal offline gepromoot worden, door sensibilisering van burger tot medeburger, en online door een gemeenschappelijke Internet marketing campagne.
Het stripalbum zal verspreid worden tijdens minstens 16 lokale acties in vier verschillende lidstaten van de Europese Unie. Tijdens het project zullen we 80 vrijwilligers trainen, 2.400 deelnemers rechtstreeks betrekken en in totaal meer dan 24.000 personen indirect bereiken.
Het project is voornamelijk gebaseerd op de ontwikkelde ervaring op het vlak van sensibilisering en ontwikkeling van high-tech applicaties, ontworpen tijdens het HEROES project (een door het EAHC gecofinancierd initiatief waar campagnes rond verkeersveiligheid, alcohol, drugs en AIDS werden gekruist) en  “European citizenship… not only words but concrete rights” (een door DG JLS gefinancierde communicatie campagne in Bulgarije).