Начало PDF Печат Е-поща

"Tаблетите реализират силен растеж като продажбите към крайните потребители в цял свят се очаква да възлязат на 54,8 милиона единици през 2011 г., със 181% повече от 2010 г., и да надминат 208 милиона единици през 2014." (преведено от Gartner) Според същите анализатори общият брой на продадените смарт телефони в световен мащаб се очаква да надмине 875 милиона през 2014 г. от "само" 267 милиона през 2010. Броя на свалянията се очаква да се удвои през 2011 г., достигайки 18,1 млрд. от 9,5 през 2010 г., според IHS Screen Digest. Очаква цифрата за 2014 г. да бъде 33 милиарда.
Това е един много надежден канал, чрез който може да се достигне до младите техно-потребители, където и да се намират те. Въпросният канал все още не се използва толкова широко, поради липсата на информация и опит. Партньорите в проекта смятат, че чрез комбиниран подход могат да се използват и изследват, както традиционни канали, така и по-иновативни технологични такива, чрез които да се популяризират правата, свързани с европейското гражданство на младите европейци.
UPDATE има за цел да разработи оригинална комикс-книга, обяснявайки на младите хора на интересен и разбираем за тях език основни им права като граждани на Европейския съюз и начина, по който те могат да подават жалби до Европейския омбудсман. Чрез платформата на Епъл, комиксът ще се адаптира за ползване със смартфони и таблети. Епъл ще бъде пилотна платформа тъй като е в челото на пазара за интелигентни мобилни устройства, притежавайки 75% от него. Комикс-книгата ще бъде разпространена по традиционен начин, чрез дейности за повишаване на обществената осведоменост по време на 16 местни акции в четири различни страни-членки на ЕС, и онлайн – чрез интернет кампания. По време на проекта ще бъдат обучени 80 доброволци, ще се включат 2 400 преки участница и ще се достигне до повече от 24 000 непреки.
Проектът се основава на опита на партньорите в областта на информационни кампании и разработване на високотехнологични приложения, изградени по проект HEROES (инициатива, финансирана от Изпълнителна агенция „Здраве и потребители), за комбиниране на практики в областта на безопасността на движението по пътищата, превенция на злоупотреба с алкохол и наркотици, и превенция на СПИН) и кампания "Европейско гражданство... не само думи, а конкретни права" (, комуникационна кампания в България, финансирана от Генерална дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност").