Партньори PDF Печат Е-поща

Водещ партньор:

oyОтворена младеж, България

“Отворена младеж” е организация с нестопанска цел, създадена и ръководена от млади хора. Целевата група на организацията е българската младеж. Основната й цел е да подпомага личностното и професионалното развитие на младите хора, да противодейства на негативните социални явления в съвременното общество, да съдейства за разпространението и използването на добрия опит в областта на образователното, професионалното и културното развитие на младежта. Средствата, с които организацията постига своите цели, са организиране и финансиране на различни младежки прояви, като обучения, семинари, кръгли маси, състезания, фестивали, участие в местни, национални и международни инициативи, програми и проекти, и др.
За повече информация: www.open-youth.org

 

Партньори:

top25TOP-25, Белгия

Целта на Топ-25 е да помогне за развитието на национални и местни доброволчески организации, работещи по въпросите на безопасността по пътищата, за младите шофьори в Европа. Идеята е да им се предоставят най-високо качество инструменти за превенция на рисковете по пътищата, които те не биха били в състояние да си купят или за които покупката няма да бъде рентабилна. ТОП-25 се управлява от служители и млади доброволци.
В рамките на съфинансирания от ЕС проект "Европейска нощ без инцидент" (03/2007 - 10/2010), ТОП-25 закупи симулатор за шофиране, алкокарт (за превенция на шофиране в нетрезво състояние) и алкоочила. Дейността на организацията е много мащабна. Например само за периода 2008-2009 г. "Топ-25" посети повече от 10 страни- членки на Европейския съюз, където бяха организирани 71 местни прояви с общо 7 151 участници. ТОП-25 разви общоевропейска мрежа от активни младежки организации за разпространение на  резултатите от проекта целогодишно, както и чрез специално участие в Европейския младежки форум за пътна безопасност към Европейската комисия.
За повече информация: www.top-25.eu

 

hahaСдружение на студенти и гражданско общество, Унгария

Сдружението на студенти и гражданско общество работи от 1996. Основните му цели са да:
- се свързва с граждански организации на местно, регионално и международно ниво;
- поддържа връзките си с партньорски организации в региона и чужбина;
- организира и подкрепя професионални спортни и културни събития, свързани с културното наследство, за ученици от основните училища и гимназиите и студенти от университета в Дебрецен.
От 2003 кабинетът на унгарския министър даде възможност на организацията да се развива и да създаде център за услуги на гражданите от регион Хаджу-Бихар. С развитието му нашата цел е да изградим добри взаимоотношения между административните организации, гражданското общество, ТЕЛЕ-къщи, офисите за европейска информация и центровете за услуги на гражданите, които работят на местно, регионално и национално ниво. Организираме обучения и семинари за гражданските организации. Изграждаме бази данни и събираме информация за бюлетини, месечни и годишни вестници, професионални книги и поддържаме страница (www.tanacsadoiroda.hu) , която обновяваме с новини и подробности за организации и гражданското общество. Ежемесечно "обсъждаме" "Цивилизацията", където сдруженията могат да се представят, да дават информация за бъдещи проекти и графици на работа. Даваме безплатни консултации – лично или по електронен път. Предоставяме безплатен достъп до интернет и до библиотека. Гражданските организации могат да използват ксерокс, факс и принтер на минимална цена.
За повече информация: www.egyeremter.hu

 

l3Отговорни млади шофьори, Холандия

Социалната цел на „Отговорни млади шофьори” е да популяризира безопасността по пътищата в съзнанието на младите шофьори чрез организиране на кампании (в училища, нощни клубове, ...) целогодишно от млади пълнолетни доброволци.
„Отговорни млади шофьори” се опитва да достигне до максимално широка аудитория и допринася към изграждането на социален модел, основан на отговорността в която младите шофьори могат да се припознаят.
Някои от дейностите:
- "Европейска нощ без инцидент" - кампания, провеждана всяка година през Октомври във всички държави-членки на ЕС.
- Помощ за младите шофьори – през Новогодишната нощ доброволци предлагат на шофьори, употребили алкохол, да ги закарат безопасно до домовете им. Тази акция е символична и иска да постави безопасно начало на новата година.
- Дни на пътната безопасност: доброволци организират дейности през целия ден (алкокол, алковизия и др.)
- Училищен модул: доброволци отиват в училища, за да обучат и осведомят младите хора за отговорното шофиране. Използва се интерактивна презентация, която позволява на младежите по добре да разберат различните аспекти на пътната безопасност.
Мотивацията ни да участваме в настоящия проект е в посока да дообогатим опита си в организиране на обучения и участие в проекти за младите хора на Европа.
За повече информация: www.ryd.nl